Projekt pod nazivom „Bonavia – implus“

Bonavia d.o.o., Osječka 190 Tenja, provodi projekt pod nazivom „Bonavia – implus“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga „E – implus“

Ulaganjem u nabavu CNC raskrajača i provođenjem edukacije za zaposlenike omogućit će se ubrzanje proizvodnje i uklanjanje mogućnosti prekoračenja rokova. Ulaganjem koje se provodi utjecat će se na poboljšanje produktivnosti zaposlenika i profitabilnosti tvrtke što dovodi do ispunjenja cilja jačanja konkurentnosti, stvaranjem materijalnih preduvjeta za nastup na stranim tržištima i proizvodnje u većim serijama.  

Ukupna vrijednost projekta iznosi 435.809,28 HRK.

Udio sufinanciranja projekta iznosi 280.000,00 HRK.

Projekt je započeo 1.1.2018., a završiti će 1.9.2018.

 

 Europska unija

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr